VIKTIGA VERKTYG FÖR SNICKAREN

Träbearbetning i en snickarverkstad är uppdelad i två grundläggande steg: praktisk och estetisk. Det förstnämnda består i att forma materialet och forma det i form när det är möjligt att fortsätta med ytterligare formning och dekorering. I det här fallet pratar vi inte bara om snidade ornament, utan också om hyvling, slipning och skärning av olika motiv i trä. Träbaserade material utvecklas också. Snickare använder många verktyg och vet hur man arbetar för att få önskat resultat utan att skada råvaran.

IDEALISKA SÅGAR FÖR KAPNING EFTER STORLEK

Med hänsyn till de mest utförda uppgifterna inom snickarverkstaden kan maskiner och apparater klassificeras som nödvändiga eller valfria. Idag kommer vi att skriva om de som finns hos nästan alla snickare, men vi kommer också att nämna ytterligare, extrautrustning.

Den första gruppen inkluderar alla sågar och sågar med vilka stora brädor är uppdelade i mindre delar. Det är nödvändigt när du behöver förbereda både möbelkropparna och deras fronter, från små lådor till de största – vanligtvis skjutbara garderobsdörrar. En exakt skärning är nödvändig för att:

  • eliminera risken för skador på materialet och bildandet av överflödigt avfall,
  • påskynda processen att förbereda möbler tack vare snabb skärning av identiska format,
  • få förbearbetade element utan större snedvridningar, avskiljningar, ojämnheter.

Själva materialet är också viktigt, så i en modern version, förutom trä, inkluderar MDF-skivor, som lätt kan bearbetas av snickeri.

Med tanke på standardmöbler behövs vanligtvis ytterligare materialbehandling, till exempel:

  • hyvling – med hjälp av en hyvel jämnas brädor och brädor före vidare bearbetning; det är ett slags hyvling, men det tar bort ett mycket tunnare toppskikt, därför mer exakt;
  • slipning – designen av moderna slipmaskiner gör att du snabbt kan utveckla ett stort antal element, vilket förkortar hela processen avsevärt jämfört med den gamla manuella slipningen med sandpapper.
  • fanering – många av våra projekt i Stockholm och andra städer är möbler med fanerfronter; Även här tillhandahålls stödet av maskiner som fäster faner (inklusive träfaner) till de färdiga ytorna med en otrolig precision.

Förutom maskiner är mindre enheter också viktiga, med hjälp av vilka hål borras, fronter är anslutna till karosser, tillbehör och möbelbeslag skruvas fast. Naturligtvis talar vi om borrar, skruvmejslar och ofta också om små och praktiska elektriska skruvmejslar.

YTTERLIGARE MASKINER FRÅN SNICKARVERKSTADEN

Eftersom vissa maskiner och apparater är nödvändiga finns en del av sortimentet endast tillgängligt i vissa snickarverkstäder. Ett exempel som är värt att notera är ett speciellt sågspånutsug. Till skillnad från de små versionerna som är associerade snarare med hobbysnickare, kan de största stödja skapandet av möbler, även i industriell skala.

Denna maskin används inte för bearbetning av trä och träbaserade material utan för rengöring av luft från sågspån, damm och andra föroreningar. Polyesterfilter fångar effektivt mindre partiklar och föroreningarna själva går till specialpåsar och behållare. Fördelarna med att använda sådana maskiner inkluderar framför allt högre säkerhet för anställda i samband med skadligheten vid inandning av föroreningar från miljön, men också renheten hos enskilda möbelprocesser. Till exempel, när enskilda element lackeras, finns det ingen risk för att sågspån eller damm sätter sig på ytan.

VÅR SNICKARVERKSTAD I STOCKHOLM ÄR ALLTID REDO FÖR HANDLING

En bra snickare kan kännas igen av sina tidigare projekt och genom att analysera andra kunders åsikter om hans aktiviteter. Utrustningen i snickarverkstaden är dock också viktig, eftersom den visar möjligheten att utföra enskilda arbeten.

Kontakta oss som din snickare i Stockholm!